И Уникредит Булбанк започна отпускането на безлихвени кредити

Уникредит Булбанк се присъедини към програмата за безлихвени кредити на физически лица

До момента търговските банки са потвърдили кредити за 11 млн. лева

Българската банка за развитие и Уникредит Булбанк подписаха споразумение по гаранционната програма за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се. Банката започва да приема заявления на гражданите, които искат да кандидатстват за заем до 4 500 лева, от днес.

А от вчера, 18 май, започна приемът на документи и в присъединилите се към програмата през изминалата седмица Алианц Банк и Търговска банка Д.

Постъпилите искания за заемен ресурс до момента са 6 719, от които потвърдени са общо 2 586, а обработващи се – 2 703. Две трети от исканията са на лица на трудов договор, а останалите една трета са на самоосигуряващи се.

Общата сума на одобрените кредити е 10 989 500 лв., при средна стойност на заемите 4 200 лева.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.

  • Източик: Българска банка за развитие

Сподели