Как може да научите информацията, която е подадена за вас в Централния кредитен регистър /ЦКР/ воден към БНБ

Централния кредитен регистър (ЦКР)

Подробно описание за процедурата и заявлението, което може да изтеглите, попълните и заверите с подписа си пред нотариус, може да намерите тук:
https://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSCreditRegister/index.htm

Сподели