Кредит експерт консулт - Варна​

Кредити

Кредит експерт консулт - Варна​

Потребителски кредит

Потребителските кредити са сравнително малки по размер кредити, предназначени за физически лица, работещи на трудов договор или получаващи регулярни доходи от хонорари, ренти, наеми и др. В зависимост от размера на кредита, който желае да получи кредитоискателя, банката може да има изисквания от добавяне на съкредитоискател, така че сбора от доходите им да позволи обслужването на кредита. Друго често изискване е превод на работната заплата по сметка на кредитоискателя в банката кредитор или поръчителство.

Кредит експерт консулт - Варна​

Фирмен кредит

Фирмен кредит могат да получат всички регистрирани юридически лица. Фирмените кредити се делят на кредити за малък и среден бизнес и корпоративни. За кой от двата вида може да кандидатства една фирма зависи от нейния годишен оборот. При повечето банки, фирми с оборот над 1 – 2 млн. лв.се категоризират като корпоративни.

Кредит експерт консулт - Варна​

Кредитна карта

Кредитната карта е вид разплащателно средство за покупка на стоки, услуги и др. За разлика от дебитната карта, сумата за покупка с кредитна карта не се изтегля от банковата сметка на картодържателя, а от отпуснатия кредитен лимит от банката. Кредитните карти са важен инструмент за създаване и изграждане на кредитна история, която ще повлияе на условията за отпускане на потребителски кредити, ипотеки и покупки на лизинг на автомобили например.